آدرس :

استان البرز

فردیس

بلوار ثابتی ، نبش آناهیتا

بیمارستان شبانه روزی دامپزشکی الماس

تلفن : ۰۲۶۳۶۶۰۳۵۷۳